Biodiverziteta kulturnih rastlin
Pedologija in raba tal
Okoljski monitoring
Ekotoksikologija
Biološke vsebine v angleškem jeziku
Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba