Orada 2012-13

DIST kolegij

Uvod v študij - programiranje

Delavnica Moodle

Tečaj omogoča samostojno učenje razumevanja obdelave zvoka z uporabo programskega orodja Audacity. Tečaj se v celoti izvaja znotraj e-učilnice Moodle. Sestavljen je iz uvodnega motivacijskega dela ter učnih enot, ki so zasnovane na izbrani problemski situaciji.

Orada 2011 (krompirjeva)