Test_Branko_Kavsek

TUPM

Izdelava zabavnih vsebin z otipljivim vmesnikom


Otipljivi uporabniški vmesnik (Tangible User Interface), premošča prepad med fizičnim in digitalnim svetom. Izdelali bomo zabavno aplikacijo, igrico, ki bo sodelovala z uporabniki (igralci) s pomočjo dostopnega otiplivega uporabniškega vmesnika.


Cilji:
Učenci spoznajo, kaj programiranje sploh je, preučijo nekaj enostavnih primerov iz vsakdanjega življenja in jih prenesejo v računalniško okolje.

Učenci se seznanijo z razvijalskimi okolji, ki omogočajo razvoj aplikacij.

Učenci se seznanijo z ogrodjem za igranje znane potezne igre 4 v vrsto.

Učenci se seznanijo z osnovnimi strategijami igranja igre.

Učenci izdelajo aplikacijo ter jo preizkusijo na popolnoma delujočem prototipu.

 Spodbujanje projektnega timskega dela.

Computer engineering for Mathematicians

Predstavitev DIST

Priprave na Univerzitetni programerski maraton.

Orada 2012-13

DIST kolegij

Uvod v študij - programiranje

Delavnica Moodle

Tečaj omogoča samostojno učenje razumevanja obdelave zvoka z uporabo programskega orodja Audacity. Tečaj se v celoti izvaja znotraj e-učilnice Moodle. Sestavljen je iz uvodnega motivacijskega dela ter učnih enot, ki so zasnovane na izbrani problemski situaciji.

Orada 2011 (krompirjeva)