Prostor za objavo vseh informacij, namenjenih vpletenim v študijski proces na Oddelku za psihologijo.

Projekt GENSPO

o mednarodnih izmenjavah in postopkih na UP FAMNIT.

about international exchanges and processes at UP FAMNIT.

Osnove programiranja s programskim jezikom Java